• Eyl : 13 : 2012 - Kart Sahiplerine Şimdi de Limit Şoku
  • Eyl : 4 : 2012 - 4/C’li Çalışana Tazminat Müjdesi
  • Ağu : 29 : 2012 - Yıllık ücretli izin (1)
  • Ağu : 24 : 2012 - Sosyal güvenlikte gözden kaçan önemli bir ayrıntı
  • Ağu : 23 : 2012 - Deneme süresinde işçinin hakları Resul KURT

Seçilen Yazılarımız

Bankalar önce kredi kartınızın limitini düşürüyor hatta sıfırlıyor sonra limit aşım faizi alıyor. Uyarı almadan kartını kullanmaya devam eden kart sahipleri ekstrelere eklenen ‘limit aşım   Devamı...

Ankara 17. İdare Mahkemesi, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personelin iş sonu tazminatının gelir vergisinden muaf tutulmasına ve fazla çalışma ücretinin tazminata dahil   Devamı...

Yaz mevsiminin sonlarına geldiğimiz bugünlerde; yıllık ücretli izin hususunda çokça soru geliyor. Gazetemizde çalışma hayatıyla ilgili yazıları üstadım Kadri Kabak yazıyordu. Uzun süredir işlerinin yoğunluğu   Devamı...

Sosyal güvenlik modern devlet olmanın en önemli işlevlerinden biridir. Sosyal güvencenin önemi bazen “O devlet memuru”, bazen “SSK’sı var” şeklinde toplumda bir statü, bir avantaj   Devamı...

Okurumuz Eren Sağlam “İşe girdikten 60 gün içinde, işten çıkarılan bir işçi, hangi durumlar için iş mahkemesinde hakkını arayabilir?” diyor. İş sözleşmesi ile bir işyerinde çalıştırılmaya başlanan   Devamı...

Okurumuz Ahmet Gügük, “Bağ-Kur hakkında bir şey sormak istiyorum. Hiç bir kamu kurumundan net bir cevap alamıyorum. Konu hakkındaki yorumunuz nedir?Şu anda aktif olarak bir firmada   Devamı...

Gerek ihale konusu işlerin tamamlanmasının ardından idareler nezdindeki teminatların, gerekse özel bina inşaatlarının bitirilmesinin ardından yapı ruhsatını düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlardan yapı kullanma izin   Devamı...

Ahmet POSTALLI, “Ben SSK çalışanıyım. Eşim İsteğe bağlı Bağ-Kur’lu. Sağlık konusunda benden faydalanıyor. Bağ-Kur’a Sağlık primi ödemek zorunda mıyız?” . Aslında isteğe bağlı sigorta, sosyal güvenlikte   Devamı...

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE DAVALI OLANLARA UZLAŞMA FORMÜLÜ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 14.Ağustos .2012 Tarihli Resmi Gazetenin 28384 sayısında SAĞLIK MESLEKLERİNİN UYGULANMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN ZARARLARIN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKyürürlüğe   Devamı...

Sermaye piyasasına tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kar payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esaslara ilişkin Tebliğ geçtiğimiz   Devamı...

Select a category:

Select a category:

Soru: İşyerimizde 16 kişi çalışıyoruz. İşveren haksız yere işten çıkarırsa işe iade davası açamadığımızı duydum. Doğru mu? Doğruysa haksızlık değil mi? Ercan Yaramaz Cevap: İş güvencesi kapsamındaki bir işçinin işten çıkarılması için geçerli bir nedenin varlığı gerekir. İş güvencesi, İş Kanunu’na tabi olarak çalışan tüm işçileri kapsamaz. İş güvencesi kapsamında olmanın temel olarak üç şartı var; işyerinde en az 30 işçi çalışmalı, işçinin en az 6 aylık kıdemi bulunmalı, işçi   Devamı...

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 55. maddesi, yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında belli sürelerin “çalışılmış gibi” sayılmasına imkân tanımıştır. Bu sayımın sınırlayıcı (tahdidi) olarak ortaya çıkmaktadır.   Nitekim Yargıtay bir kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 31.01.1994 tarih ve E.994/1333, K.994/1184 sayılı kararı) “İş Kanunu’nda yıllık izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan haller sınırlı olarak düzenlenmiştir” demek suretiyle söz konusu durumu vurgulamıştır. Çalışmış gibi sayılan haller tahdit edildiğinden örneğin, grevde çalışmadan geçen   Devamı...

Tatil planlarının yaklaşmasıyla, yıllık izin hesapları da başladı. Ancak tatili şirketten başka bir şehirde geçirecekler yol iznini de unutmasın. Yaz yaklaştıkça tatil planları da başladı. Bütün bir yıl boyunca yaz aylarında geçirilecek tatil kafamızın bir köşesinde yer alıyor. Dolayısıyla yıllık izin, çalışanın kendini yenilemesi ve geri döndüğünde iş- yerindeki veriminin yükselmesi adına çok önem taşıyor. SÜRE, KIDEME GÖRE BELİRLENİR Yıllık izin süresi, çalışanın kıdemine göre belirleniyor. İşyerinde ‘deneme süresi’ de   Devamı...

  Pazartesi, 24 Mart 2014 09:28   Değerli okurlarımız bilindiği üzere Mart ayı gelir vergisi mükellefleri için beyan ayıdır. Bu yazımızda 2013 yılında elde edilen gelirlerden hangileri için beyanname verilmeyeceğini ve beyanname verilecek olsa bile hangi gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceğini ele alacağız. Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 86’ncı maddesinde hangi gelirler için beyanname verilmeyeceği ya da diğer gelirler için beyannameye bu gelirlerin dahil edilmeyeceği düzenlenmiştir. Buna göre, - Tam mükellefiyette; 1)   Devamı...

Artık 30 yıldan fazla çalışıp emekli olacak memurun emekli ikramiyesi yükselecek. Mevcut sistemde, sadece 30 yıllık hizmete bakılıyor, fazla çalışılan yıl ise hesaba katılmıyordu. Perşembe günü Kamu Personeli Danışma Kurulu bu yılki ilk toplantısını yaptı. Bu toplantıda daha önce üzerinde uzlaşma sağlanan ve sağlanamayan konular masaya yatırıldı. Hükümet ve memur konfederasyonlarının anlaşmaya vardığı konular listesi ümit verici. CEZALILARA UMUT DOĞDU Disiplin cezalarının affı konusunda da uzlaşmaya varıldı. Yine aday memurların   Devamı...

Biliyorsunuz gerçek kişilerin, 2013 yılında elde etmiş oldukları gelir vergisine tabi gelirleri için 25 Mart 2014 tarihine kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre prensip, bir gerçek kişinin bir yıl içinde elde etmiş olduğu gelirleri toplaması ve bunu yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmesidir. Ancak yine gelir vergisi kanunu, bazı durumlarda istisnalar getirerek elde edilen gelirin beyannameye dahil edilmemesini öngörmektedir. Durum böyle olunca vergi   Devamı...

Gerçek kişilerin geçtiğimiz yıl elde ettikleri gelirleri beyan edecekleri dönem önümüzdeki hafta sona eriyor. Bu köşede ağırlıklı olarak kira geliri elde edenlerin beyanda nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Memur, işçi, emekli hatta öğrencilerin kendilerine miras kalan veya birikimleriyle aldıkları daireleri kiraya vermeleri halinde elde ettikleri gelirin vergilendirilmesi için beyanname vermeleri gerekiyor. Önceki yıllarda ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti sebebiyle mükellefiyeti bulunmayanlar kira gelirlerinin bir kısmını vergi matrahından düşebiliyordu.   Devamı...

GELİR Vergisinde beyan dönemi başladı. Bu arada değişik gelirleri olan çok sayıda okuyucumuz, bu gelirleri için beyanname vermeleri gerekip gerekmediğini öğrenmek istiyorlar.   ÜCRET GELİRLERİ Vergisi, ödenirken peşin peşin kesilen ücret gelirleri, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmiyor. Örneğin, yıllık ücret geliri 120 bin hatta 600 bin TL dahi olsa, beyanname verilmiyor. Ancak, birden fazla işverenden ücret geliri olması halinde, durum değişiyor. Birden sonraki işverenden, 2013 yılında alınan ücretin   Devamı...

4-1(a-SSK) kapsamında yaşlılık aylığı alıp aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerden sigortalılık türünü değiştirenler 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası gereğince 4 -1 (a) bendi kapsamındaki hizmetleri ile yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar aylık bağlandıktan sonra çalışmaya başladıkları işyerlerinde ; Ø  İşe giriş bildirgesinde tüm sigorta kollarına tabi çalışmayı tercih edebilir, Ø  Aynı işveren yanında çalışmalarının devam etmesi halinde “Sigortalı Tercih Bildirim Formu” ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışarak   Devamı...

Gelir Vergisi Kanunu’nun 92. maddesi uyarınca “Bir takvim yılına ait beyanname” izleyen yılın mart ayının başından 25. günü akşamına kadar, ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler için şubat ayı başından 25. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmektedir. .Muhasebeciler İçin BÜYÜK Fırsat. Bu nedenle 2013 takvim yılında gerçek usulde vergiye tabi olanlar, söz konusu yılla ilgili kazanç ve iratlarını içinde bulunduğumuz mart ayının 25. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle   Devamı...

Ticaret Sicil Gazetesi Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme KDV Oranı Arama